Main Menu

AGİDER Yönetimi “TECAVÜZ BİR SUÇTUR”

Ülkemizde yaşanan 15 Temmuz darbe girişimi, terör, ekonomik çalkantılar gibi önemli sorunlarla gündemimiz oldukça yoğunken TBMM milletvekilleri tarafından gündeme taşınan taciz ve tecavüze uğrayanlar hakkında tasarı ve teklifler bizi derinden etkilemiştir. Taciz ve tecavüze uğrayan çocuklarımız ve yakınlarına dönük içlerini rahatlatacak bir adım atılmadığı gibi, tecavüzü suç olmaktan çıkaran düzenlemelere imza atılmasını çok manidar bulmaktayız.

Toplum olarak, vicdanlarımızı derinden yaralayan taciz, tecavüz mağduru kadınlarımız ve çocuklarımız için hukuksal alanda çok çeşitli alanlarda düzenlemelerle mağduriyetlerinin giderilmesini beklerken hükümetin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde sunduğu bu öneri bizleri endişelendirmektedir.

T.C  Anayasası’nın 41.maddesine göre “ Devlet , her  türlü  istismara  ve şiddete  karşı  çocukları  koruyucu  tedbirler  almak ile  yükümlü olduğu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Avrupa  Konseyi çocukların cinsel sömürü ve İstismarına karşı korunması Sözleşmesinin tarafı olduğu halde, çocukların  istismarcısı ile evlenmesi halinde istismarcısını kurtarmayı  amaçlayan, çocuk gelinlerin artmasının   yolunu açan , istismarcı  zihniyeti cesaretlendirecek bu yasanın kamu  düzenine  nasıl bir fayda  getireceği  düşünülerek  teklif edildiğinin anlaşılması mümkün değildir. Bu utanç verici düzenlemenin, hangi amaca hizmet ettiği dahi açıklanamaz iken, çocuklarımızın bundan büyük zararlar göreceği aşikâr iken neden tekrar geri getirilmeye çalışıldığı anlaşılamaz ve kabul edilemez bir durumdur. Bu teklifin yasalaşması ile istismarcıların cesaretleneceği, kendini ifade etmeyi dahi henüz   öğrenememiş çocuklarımızın türlü kimselerden gelen türlü baskılarla istismarcısı ile evlenmek zorunda kalacağı, sırf cezadan kurtulmak amacı ile yapılan bir evlilikte aile birliğinin gerçekten kurulamayacağı ve neticesinde toplum düzeninin en temel taşı olan aile birliği kavramının da zarar   göreceği çok açıktır.

Akdeniz Girişimci İş Kadınları (AGİDER) olarak toplumun vicdanını yaralayan taciz, tecavüz, istismar gibi olayların olağan bir durum olarak gösterilmesini kabul etmiyor, buradan tüm milletvekillerine çağrıda bulunuyoruz:

Gelin bu yanlıştan vazgeçin. Tarihe kara bir leke olarak geçecek bu düzenlemeye milletvekilleri olarak, reddetmeye davet ediyoruz.

Comments

comments

Siz ne dersiniz?